من اعتقاد دارم هر کسی اخلاق های خاص خودش رو داره 

هر کسی به وقت خودش گند دماغ میشه خوب میشه مهربون میشه , یه وقتی خسیس و یه وقتی بخشنده میشه , یه وقتی دروغ گو یه وقتای پنهان کار و گاهی راستگو ترین ادم دنیا میشه , این خصلت برای همه هست و ادما ترکیبی از این تضاد های دو گونه و زیبا هستند...

اما با توجه به میران کم و زیاد هر کدوم از این خصلت هر آدمی یه مزه خاصی داره , اینکه آدم بتونه بین این همه طعم مختلف لنگه خودش رو پیدا کنه سخت ترین کار عالمه 

از ته قلبم آرزو می کنم همه ادمای رو این کره خاکی لنگه خودشون رو پیدا کنند.