خدایا زمینت خیلی بی قراره 

خصوصا برای منی که به کوچک ترین لرزه هم حساسم 

این حس رو دوسال پیش وقتی تو تخت های دو طبقه خوابگاه کبری بالای سرم 

تکون می خورد داشتم و اون موقع مدتی تپش قلب گرفتم و حتی دارو مصرف می کردم چون نصف شب با یک تکون کبری از جا می پریدم 

الان دائم احساس می کنم کبری بالای سرم تکون می خوره 

خدایا خودت کمک کن ,من باز دچار طپش قلب شدم

پ ن : الانم داره می لرزه