یک عاااااالمه کار دارم ..

و هر روز صفرم 

و آخر هفته م باید برم دانشگاه 

و می خوام برای لپ تپلیم(بنیامینم ) هدیه بفرستم (نون برنجی و کاک و رب انار و یکم داروی گیاهی  برای فشار خون خودش و باباش و یه سبد گل دیواری با یه کارت پستال )

خب تعریف از خود نباشه خودم می دونستم چ آدم خوبی ام و مهربونم و اینا 

ولی نمی دونم چرا هیچ کی رو پیدا نمی کردم قدرم رو بدونه 

شایدم انتخابام اشتباه بودن 

ولی خدا روشکر بنیامین خیلی با محبته و همچنین خ با سیاسته 

و اوضاع زلزله : الانم که دارم می نویسم رو ویبره هستیم 

یعنی تا کمی دراز می کشی احساس می کنی تو گهواره ای همش تکون می خوره زمین 

این هفته حسابی سرم شلوغه

خدا کنه به کارام برسم 

روز خوبی داشته باشید