سلام دوستان 
بابت پست قبل عذر می خوام نگرانتون کردم 
حال برادرم نه خوب و نه بد هست 
متاسفانه پیوند پوست به سرش جواب نداده و باز باید عمل بشه 
فکر کنم برای بار 5 ام هست که عمل میشه 
سلامتی تون رو همیشه شاکر باشید هیچ چی تن سالم سایه مامان بابا (خصوصا مامان  )نمیشه .
با خواهرم بحثم شد ,خیلی شدید 
الان غگمینم