سلام به دوستای خوبم 

به خونه جدید نقل مکان کردیم 

همون طور که فکر می کردیم اینجا کاملا متفاوت هست با جایی که قبلا بودیم 

کاملا روشن و پر از پنجره با نماهای زیبا 

صبح و شب زندگی رو می بینی ک در جریان هست.

اینجا رو دوس دارم 

البته دلم عمیقا گرفته برای 29 سال و 6 ماه خاطره ای که تو اون خونه داشتم 

دلم عمیق گرفته برای سکوت اون خونه و خاموش شدن چراعاش بعد از 37 سال