انسان ها چقدر می تونند بد باشن 

توضیحی برای عنوان پستم ندارم 

از خودم شرم می کنم که انسانم 

شاید اصلا قابل قیاس نباشه اما من از کودکی حس خوبی به عید قربان نداشتم بخاطر ذبح گوسفند و گاو های زیادی در سراسر دنیا , هر وقت هم خودمون قربانی داشتیم رفتم یه جایی خودم رو گم کردم که نبینم وقتی ابتدایی بودم یادمه حیوان ذبح کردیم,یه بز خوشگل بود هر چند صداش نمیزاشت بخوابم ولی قشنگ صداش تو گوشمه وقتی ذبح شو .خیلی بد بود 

از اون روز دیگه هر وقت قربونی داشتیم فرار می کردم از خونه 

ایکاش منبع جایگزینی برای پروتئین های حیوانی وجود داشت 

می دونم حلال هست ولی به چه قیمت 

می دونم دنیا برای آرامش انسان خلق شده ولی این انسان باید به محیطش آرامش بده یا نه