خب مردم طرف ما برای عید فطر ارزش جداگونه ای قائلن حکم عید سال نو رو برای فارس ها داره 

دیروز بدترین عید زندگیم بود 

چون حتی یه دونه مهمون هم نداشتیم 

اونقدر حالم بد شد بغض تو گلوم گیر کرد و یخ زدم و رفتم خوابیدم تا عصر

آخه من و خواهرم ساعت  8 آرایش کرده و چای آماده و حتی در حیاط رو باز گزاشتیم اما دریغ ...یک مهمون هم نیومد قبلا همسایه هامون و برخی از اقوام می اومدن ,اخه برادرهام بیمارستان سنندج بودن برای پرتو درمانی 

و عروس هامون رفته بودن خونه پدری 

و از قضا خواهر بزرگم خونه خودشون مونده بود و خواهر کوچکمم ک آلمانه 

و من چقدر پر روم که هنوز دلم برای کیا تنگ میشه در حالی که اونم اند نامردیشو در آورد و یه پیام خشک خالی نفرستاد,منم نفرستادم 😑😑😑