داشتن یه خانواده خوب برای پیشرفت تو زندگی خیلی مهمه 

حتی خانواده متوسط هم خوبه 

نداشتن خانواده ای که تو رو ساپورت مالی و روحی بکنه برابر با نابودی و انتهای اون شخصه...اگه اون آدم ازدواج نکنه شرایط سخت تر میشه 

شرایط حادی رو دارم سپری می کنم. 

نه می تونم بی خیال بنیامین بشم و نه می تونم یه عمر رو برای رسیدن بهش تلف کنم ...

خدایا خودت کمکم کن