سلاااااااااااااااااام

گوشیم سوخت و یک ملیون و دویست ضرر رو دستم گذاشت...

یه j7  خریدم

قشنگه و راضی هستم ولی خب همش به اون نوت 3 ای که نابود شد فکر می کنم..