بلاگفا دیگه بلاگفای سابق نیس 

به یاد گذشته رفتم بلاگفا پست بنویسم, خدایی اونجا تا قبل از سال 92 که زدن سرور هاشو ناکار کردن ,بهترین بلاگ بود و خیلی سریع می تونستی دوست و خواننده پیدا کنی 

از بحث خارج نشم چشمتون روز بد نبینه ,پست رو ارسال کرردم بعد ویرایشش کردم مگع ویرایش می خورد تا هول هولکی حذفش کردم.

بلاگفا رسمآ به فنا رفت دیگه