خدایا ممنونم بابت وجود بنی 

بابت رابطه گرممون 

بابت یه همدل ,یه همزبون,یه خوشگل (البته خب هیچ کس نمی گه خوشگله ولی خودم همش حس می کنم خوشگله )

خدایا ما رو به هم برسون 

خیلی بابت زبان انگلیسی استرس دارم 

برم اونجا خونه نشین نشم