سییییلام 

29 بهمن ساعت ده تا 12 دفاع دارم التتتتتماس دعا

می دونم تعداد پست هام نسبت به قبل کمتر شده 

خیلییییی گرفتار بودم حتی وقت نکردم اون طور که باید عزادار باشم البته وقتی میرم خونه غم مثل خرچنگ خودشو می ندازه رو دلم 

روم نمیشه این رو بگم چون پارسال هم از کیا خیلی تعریف کردم و به جایی نرسیدیم 

اما بنییییییامین خیلی خوبه و انگیزه زندگیم شده و همینطور خواهر کوچکم 

برنامه های شلوغ پلوغی برا آینده دارم,باید برگردم خونه برم کلاس زبان...

احتمالش هست که تابستان برم آلمان برای همیشه و البته اگه لاتاری برنده بشم میرم آمریکا 

از خدا هیچی بجز حفظ سلامتی اعضای خانواده م و آبرو نمی خوام.