نقطه اوج یه بیماری تب و لرز هست 
و ما هر روز وقتی سر بر بالین میزاریم و دوست داری کمی خستگی در کنی یه دفه احساس می کنی سست شدی و داری می لرزی 
اصلا حس خوشایندی نیس 
اسمش رو میزارم لرزه خشک