ترتیب دوست داشتن بنی :

اول ماشینش 

بعد غذا 

بعد من 

حالا چیزای جدید کشف نکردم ولی فعلا میدونم وقتی پای این دو گزینه وسط باشه منو نمی بینه 😅😅😅