سلام 

بنظرتون چکار کنم 

اگه زحمتی نیس کا منت بزارید و کمکم کنید 

برادرم الان دو هفته س تو سنندج بستری هست و تحت معالجات پرتو درمانیه 

و چون حالش وخیم بوده نذاشنن آخر هفته هم بیاد 

از اینجا تا سنندج 3 ساعت و نیم فاصله س

داداش کوچکم همراه داداش بزرگمه 

تو دلم غلغله س 

می ترسم بمیره و آخرین بار نبینمش 

خواهرم اینآ هم مدرسه دارن و نمیان 

می خوام تنهایی برم دیدنش 

اگه بمیره سکته می کنم کنارش نباش یا قبلش ندیده باشمش 

احتمالا اگه بازم مث دیشب کابوس ببینم و رنگم فرداش زرد بشه برم 

البته 4 شنبه برمی گردن خودشون 

التماس دعا