سلام 

خیلی دلهره دارم 

بابت ارتباطم با بنیامین 

می ترسم که بهش وابسته شم و جور نشه 

خصوصا اینکه بنیامین خیلی دست و دلباز هست و همش تو فکر خریدن کادو و گل و شیرینی هست همه اینا خوبه اما هم من رو معتاد میکنه, هم توقعم از یه پسر خیلی بیشتر میشه.

این چیزا خوبه بشرطی که طرف دایمی مال خودت باش تا آخر عمر 

ولی اگه نشه من داغون میشم