سلام ثبت نام لاتاری شروع شده 

گرخیدم 

نمی دونم خودم ثبت نام کنم یا بدم به این موسسات مهاجرتی