امروز سه تا کار مفید انجام دادم 
1.بیمه سلامت 
2. ثبت نام پاسپورت 
3 . ثبت نام لاتاری 
دو تای اولی رو با موفقیت انجام دادم و سومی رو با ترس و لرز و تو ردیف همینها انجام دادم که برنده شم.
آدرسی هم که تو پست های قبل نوشتم صحیح نیست.
یعنی از استرس مردم تا درست انجامش دادم.
عکس باید 5 در 5 و با کیفیت 600 در 600 پیکسل و با رزولویشن 300 dpi باشه ,پشت زمینه ش سفید و تمام رخ .