سلام به همه دوستان گل و بلبل 

دیشب بیش از 3 ساعت نتونستم بخوابم ساعت 1و 40 تا 5 بیدار بودم

و رفتم کنار پنجره همش بیرون رو نگاه می کردم 5 باز خوابیدم تا 7

اگه اون یکی خونه بود خواهرم بیدار می شد و فرداشم ازم می پرسید چرا دیشب خوابت نبرده ولی خدا روشکر اینجا بویی نبرد 

آخر هفته باید برگردم ایلام 

حب از دید دوستام و اساتید دانشجوی خوبی نیستم 

ولی اونا که نمیدونن من باید خودم مخارج خودم رو در بیارم 

و خدا روشکر اوضاع خوبه 

فقط درسم اون وسط بهم چشمک میزنه