.

.

من ماده ام


ماده


و مادده می تواند مایع باشد


جامد باشد 

یا گاز.


مایعم ، مذابم


وقت هایی که چیزی دلم را آتش می زند


جامدم ، یخم


وقتی که واژه ها را درست بر نمی داری


من ماده ام


مادیانم


شیهه ام


کاری برای دلتنگی ام نمی کنی؟


دستی ببر لای یال های ترم لااقل


پیش از آنکه به حالت سوم مادده بودن برسم


هوا شوم و از همین هود آشپزخانه


برای همیشه بالا بروم.


#رویا_شاه_حسین_زاده 

#آوازی_برای_یک_آدم_آهنی