عزیزم 
بالاخره موفق شدی فراموشت کنم 
خدا می دونه هنوز به یادتم