حس بدی به خودم دارم 

شاید خیلی ساده و پخمه م 

شایدم احمقم 

1.به این نتیجه رسیدم اگر کسی رو دیدی که داره اشتباهی رو انجام میده ,دیگه نباید کمکش کنی راهش رو پیدا کنه,خصوصا اگر فکر کنی اون آدم ساده س و باید کمکش کنی ,چون همون آدم کمرت رو به خاک می ماله 

2.هرکسی (دختر ) حتی کسی که نمی شناسیش و فکر می کنی فقط یه رابطه مجازی هس,نباید پیشش درد و دل کنی خصوصا درباره آدمایی که اونم می شناسه (این یعنی بمب اتم )

3.باید بشدت دو رو بود ,و یا به همه خندید و پوز خند زد

4 .نتیجه چهارم  (اصلا موافق نیستم ): در مقابل بی ادبی دیگران سکوت کنید یا اگر ظالمی ظلم کرد سکوت کن 

اما گاهی همون مظلوم در مقابل ظالم حالت رو می گیره و بدگویی تو می کنه 

فکر کنید من الان این 4 حالت رو همزمان دارم 

برای نتیجه 4 ام روزبروز اون حالت دفاعیم شدیدتر میشه و اصلا نمی تونم آدمی که مثلا  داره دزدی می کنه یا دروغ می گه رو ببخشم (حتی اگر رئیسم باشه )

خب 

امیدوارم حداقل پنجاه درصد حرفامو گرفته باشید چون خیلی مبهم حرف میزنم 

الان نوعی حالت خجالت همراه با پشیمانی تو حرفام هست 

ولی نیت من بد نبود 

خدا خودش هست