دیشب خواب عجیبی دیدم و لپ کلام خوابم ابن بود که به وقت دکترم نرسیدم 

حالا امروز منشی زنگ زد گفت وقتت کنسل شده ,می ندازمش برای یه روز دیگه 

خب منم گفتم باشه 

اطرافیانم به نقطه جوش رسیدن اونقدر این کار دندان من عقب افتاده و من صبور تر از قبل می گم می گذرد 

متاسفانه در مقابل همه چی صبور شدم 

شاید صبر اونقدر ها هم خوب نباشه ولی من صبور شدم به دیر انجام شدن کارهام