هوم 

هنوزم ب یادتم 

امروز پکیج رقص رو دریافت گرفتم و پشیمون هم شدم 

گولم زدن 

خیلی بی کیفیت بود و فقط یه دی وی دی 19000تومن